MONTBLANQUET

AVÍS LEGAL - Advertencia legal

Ca l'Olier els agraeix la visita a la nostra web.


Condicions

Ca l'Olier es el propietari d'aquest lloc web i de tots els continguts que papareixen en ell, excepte aquells amb indicació expresa.
Al accedir i utilitzar aquest lloc web, el usuari accepta els termínis i condicions detallats, sense condicionament de que Ca l'Olier pugui canviar i/o modificar els termí i condicions en qualsevol moment i sempre seguint el seu criteri. Es recomana examinar-los amb regularitat.


Utilització

Els continguts que apareixen en aquest lloc web, només poden ésser utilitzats amb finalitat informativa personal.

 

L’usuari pot veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat en aquest lloc web de Ca l'Olier, sempre i quan no ho utilitzi amb finalitats comercials, que faci referència a la font i consti la propietat del copyright.

 

Cap contingut d’aquest lloc web pot ésser modificat, transmès, reproduït, publicat, cedit, transferit i/o venut sense previ consentiment escrit per part de Ca l'Olier.


Ca l'Olier

Camí de la Font nº3

Montblanquet.

Vallbona de les monges. Lleida

T. +34 661 557 532

info@calolier.com


Marques comercials i copyright

Es prohibeix la utilització de logotips, marques, texts, imatges i aplicacions , sense autorització prèvia de Ca l'Olier i segons el paràgraf anterior.


Política d’informació

La informació que Ca l'Olier proporciona ha estat creada sense ànim de generar confusió.

 

Ca l'Olier no garanteix la exactitud i veracitat de la informació que apareix al seu lloc web.

 

Ca l'Olier no es compromet a actualitzar la informació o els continguts d’aquest lloc web.

 

Ca l'Olier pot fer canvis sobre la informació i els continguts en qualsevol moment i sense avís previ. S’actualitzaran en noves edicions del lloc web.

 

Ca l'Olier no es fa responsable en cap cas de les conseqüències directes o indirectes, penals, incidentals, especials, resultants o altres perjudicis que sorgeixin en connexió, utilització o mal ús d’aquest lloc web o els seus continguts.


Altres llocs web

La web de Ca l'Olier pot contenir enllaços a llocs web propietat de tercers, en base a una relació temàtica i sempre amb el consentiment del referenciat.

 

Ca l'Olier no es responsabilitza dels continguts, informació i altres que apareguin en aquests lloc web propietat de tercers.


Protecció de dades

Política de privacitat


Per a poder accedir a alguns dels serveis de la plana web de calolier.com, és possible que se sol·liciti a l’usuari l’emplenament d’un formulari amb les seves dades personals. En aquest sentit i de conformitat  amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de Ca l'Olier, creat per a la gestió, administració, prestació i millora dels serveis oferts per mitjà del lloc web, així com per informar els usuaris sobre novetats i millora de serveis.

 

Ca l'Olier aplica sobre les dades personals contingudes en els seus fitxers les mesures de seguretat estipulades pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel que s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i es compromet a guardar el degut secret sobre les mateixes.

 

L’usuari podrà en tot moment exercitar el seu dret sobre l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades dirigintse per escrit i adjuntant còpia del DNI a:

 

Ca l'Olier

Carrer de la Font nº3

Montblanquet.

Vallbona de les monges. Lleida

T. +34 661 557 532

info@calolier.com


Contacte

Si desitja fer-nos qualsevol pregunta o consulta en relació amb les condicions d’ús o la política de privacitat, no dubti en contactar amb nosaltres a:
info@calolier.com


Ley de Servicios de la Sociedad de la información (LSSI)

 

Ca l'Olier

Carrer de la Font nº3

Montblanquet.

Vallbona de les monges. Lleida

T. +34 661 557 532

info@calolier.com

 

RTC: HUTL 000002-21